C.B.S. Het Kompas

Informatie

lgemene informatie:

Als school werken wij met het onderwijsconcept Meervoudige intelligentie. Elk kind is uniek met zijn eigen intelligentiepatroon en mag zijn wie hij/zij is. De vraag is: 'Hoe ben jij knap'? Een kind weet wat hij/zij goed kan en oefent de vaardigheden die nog minder gemakkelijk gaan. De leerkracht houdt rekening met sterke intelligenties, zodat kinderen succeservaringen ervaren (matchen)  en  bedenkt werkvormen om de minder sterke intelligenties te versterken (stretchen). Samen vieren we de successen die we behalen op school, in de klas, op welk gebied dan ook. Er zijn acht intelligenties: taalknap, rekenknap, beeldknap, beweeg-doeknap, natuurknap, muziekknap, mensknap, zelfknap. Wij denken dat kinderen die bewust zijn van hun hele intelligentiepatroon daar in hun hele leven profijt van hebben.

 

Juf Ankie, juf Jeanet, juf Adrianne en juf Cokky hebben dit jaar de opleiding '10 ankers voor kindgericht onderwijs' gevolgd en zijn daarvoor geslaagd.  In 2017-2018 gaan we ons daar nog verder in verdiepen. Als eindopdracht moesten we een brief aan de kinderen schrijven. In de link vindt u de brief die juf Cokky als directeur aan de kinderen geschreven heeft.

Wij hebben contact voor buitenschoolse opvang met 't Molentje voor buitenschoolse en dag opvang in Sint Philipsland. Deze  brengt en haalt de kinderen naar en van school!
http://www.kindercentrum-tmolentje.nl

Wij bieden gelegenheid tot overblijven op school. Rita Boudeling, Franca de Waard, Karin Kamp  en Pamela verzorgen op de verschillende dagen het overblijven. Tijdens het overblijven gelden regels om alles zo goed mogelijk te laten verlopen. Overblijfregels CBS Het Kompas.

 

 

 

 

 

 

 

Overblijven op Het Kompas