C.B.S. Het Kompas

Schooltijden

Schooltijden:
groepen 1 en 2:
08.30-12.00 uur
13.15-15.15 uur
woensdag vrij

groepen 3 t/m 8:
08.30-12.00 uur
13.15-15.15 uur
woensdag;
groepen 3 t/m 8: 08.30-12.15 uur
 

 

 

Vakantierooster 2017-2018

 

Studiedag

13-10

herfst

16-10 t/m 20-10

Dankdag

15-11

Kerst

22-12 t/m 05-01

voorjaar

12-02 t/m 16-02

Biddag

28-02

Studiedag

19-03

Goede Vrijdag en Pasen

30-03 t/m 02-04

meivakantie incl. Koningsdag

23-04 t/m 04-05

Hemelvaartsvakantie

10-05 t/m 11-05

Pinksteren

21-05

Vrij voor leerlingen

06-07

zomer

09-07 t/m 17-08

  Datum schoolreisje nog niet bekend.Buiten de vakanties mag geen verlof gegeven worden. Hier zijn enkele uitzonderingen op.
Informatie kunt u vinden in de schoolgids en in de brochure bureau leerplicht. Klik hier voor het aanvraagformulier extra verlof en/of het formulier voor de werkgeversverklaring en/of de brochure van de leerplichtambtenaar.