(anti) Pestprotocol
(anti) Pestprotocol

Ieder kind moet zich veilig voelen op en rond de school, zodat hij/zij zich optimaal kan ontwikkelen.
Op onze school werken we met vier basisregels, waar alle andere regels uit voortvloeien.

1. We zijn lief, aardig en beleefd tegen iedereen.
2. We gaan voorzichtig, veilig en zorgzaam om met alle materialen. We ruimen deze ook weer netjes op.
3. De school is binnen een wandelgebied. Bij buiten spelen hoeft dat niet.
4. Ruzies lossen we pratend op. Komen we er niet uit dan gaan we naar de juf of de meester.

Wij werken op school met 'Goed van Start'. In de eerste week zijn er dagelijks klassenvergaderingen waar elke groep bepaalt wat voor groep ze willen zijn en hoe ze het fijn kunnen hebben met elkaar. De kinderen maken samen een groepsmotto, bespreken welk gedrag gevraagd wordt om een fijne groep te zijn enz. Er worden groepsbeloningen afgesproken met elkaar. Ook zijn er consequenties als de kinderen zich niet aan de afspraken houden. Tot de herfstvakantie zijn er elke week klassenvergaderingen. Na de herfstvakantie zeer regelmatig in ieder geval zo veel als nodig is. Alles om het met elkaar goed te hebben. Want... in een klas met een goede (werk)sfeer kan een kind zich goed ontwikkelen op alle gebieden.

Daarnaast werken we met het programma voor Sociaal Emotioneel Leren KWINK. We praten over gevoelens, vriendschappen. Hoe kan je zaken oplossen als je verwachtingen niet uitkomen en je boos bent? Binnen dit programma zijn er voorbeeldfilmpjes, spellen, rollenspelen en gespreksvormen. De grote mensenwereld geeft niet altijd het goede voorbeeld in woord en daad. Voor kinderen kan het ook moeilijk zijn om altijd de goede vrede te bewaren. We willen als school de kinderen begeleiden in hun weg naar volwassenheid. We helpen de kinderen hoe je in deze maatschappij met elkaar om kan gaan om het fijn te hebben met elkaar. Meestal gaat het goed, maar soms niet. Voor die gevallen dat plagen pesten wordt, is er een (anti)pestprotocol opgesteld, zodat een ieder weet wat de procedures zijn en wat wij van elkaar kunnen verwachten. We willen dat op onze school een ieder zich gewaardeerd weet en veilig voelt. Ieder gezin krijgt bij inschrijving een volledig exemplaar mee naar huis. Jaarlijks aan het begin van het schooljaar worden de regels en het protocol met elkaar besproken in de klassen en ondertekenen de kinderen vanaf groep 4 het pestprotocol en het internetprotocol. Samen, ouders en school, kunnen we een veilige school houden voor onze kinderen.

Voor het volledige protocol kunt u hier klikken.
Bekijk Virtual Tour!