Basisregels

Basisregels

Wij werken met vier basisregels op school. Alle andere regels zijn daarvan af te leiden. De groepen hebben ook nog klassenregels, die samen met de kinderen opgesteld worden. Het doel is om met elkaar een fijne (werk)sfeer in de klas te krijgen, waarbij ieder kind zich gekend weet.

1. Wij zijn lief, aardig en beleefd tegen jong en oud!
2.We gaan voorzichtig, veilig en zorgzaam om met alle materialen. En ruimen deze ook weer netjes op!
3. De school is binnen een wandelgebied. Bij buiten spelen hoeft dat niet!
4. Ruzies lossen we pratend op. Komen we er niet uit, dan gaan we naar de juf of meester.

Deze basisregels gelden voor iedereen die binnen onze school is: dus voor jong en oud!
Bekijk Virtual Tour!