Groep 8 en VO


Groep 8 en VO

Groep 8 is een bijzonder leerjaar, omdat kinderen bezig zijn met het afsluiten van hun basisschooltijd.
Dit betekent dat er een keuze gemaakt gaat worden voor een school in het voortgezet onderwijs. Daar gaan toetsen, adviezen en ev. bezoeken aan open dagen, door ouders met hun kind(eren), aan vooraf.  Het schooladvies wordt gegeven door de groepsleerkracht in overleg met de IB-er en de directeur. Zij gebruiken hiervoor de opbrengsten van afgenomen toetsen uit ons leerlingvolgsysteem  ( o.a. IEP toetsen) van voorgaande schooljaren, de uitslag van de NIO (Nederlandse Intelligentietest voor Onderwijsniveau) en nemen hun kennis over uw kind hierin mee. Samen vormt dit het advies dat het beste bij uw kind past. Daarnaast is er een onafhankelijk advies, de zgn. doorstroomtoets. Deze wordt in februari afgenomen, voordat u uw kind heeft ingeschreven op een VO school. Wij gebruiken als doorstroomtoets de IEP.

Op de pagina van de nieuwsbrieven vindt u een link naar de folder PO-VO die u alles vertelt over de doorstroomtoets, het advies en de aanmelding voor het VO. Let op: nieuw is dat er voortaan één centrale aanmeldweek is.

U ontvangt een uitnodiging voor een adviesgesprek met de groepsleerkracht. U kiest daarna zelf een school voor voortgezet onderwijs uit voor uw kind. 
Als het advies van de doorstroomtoets een hoger VO advies aangeeft dan het oorspronkelijke schooladvies overwegen de leerkracht, de ib-er en de directeur het advies; alleen met zwaarwegende argumenten wordt het advies niet aangepast. Als het advies van de doorstroomtoets een lager niveau VO advies aangeeft, wordt het oorspronkelijke schooladvies niet aangepast.

In de link vindt u de presentatie over  de NIO die in november wordt afgenomen en de verschillende niveaus in het VO   die er zijn. Adres film over het vernieuwde VMBO:  https://www.youtube.com/watch?v=55u64_Or4dw.

Heeft u nog vragen dan kunt u een afspraak maken met de leerkracht van groep 8.

Bekijk Virtual Tour!