Groep 8 en VO

Groep 8 en VO

Groep 8 is een bijzonder leerjaar, omdat kinderen bezig zijn met het afsluiten van hun basisschooltijd.
Dit betekent dat er een keuze gemaakt gaat worden voor een school in het voortgezet onderwijs. Daar gaan toetsen, adviezen en ev. bezoeken aan open dagen, door ouders met hun kind(eren), aan vooraf.  Het schooladvies wordt gegeven door de groepsleerkracht in overleg met de IB-er en de directeur. Zij gebruiken hiervoor de opbrengsten van afgenomen toetsen uit ons leerlingvolgsysteem  ( o.a. IEP toetsen) van  voorgaande schooljaren, de uitslag van de NIO (Nederlandse Intelligentietest voor Onderwijsniveau) en nemen hun kennis over uw kind hierin mee. Samen vormt dit het advies dat het beste bij uw kind past. Daarnaast is er een onafhankelijk advies, de zgn. eindtoets, Deze wordt in april afgenomen, nadat u uw kind al heeft ingeschreven op een VO school. Wij gebruiken als eindtoets de IEP. U ontvangt in januari een uitnodiging voor een adviesgesprek met de groepsleerkracht. U kiest daarna zelf een school voor voortgezet onderwijs uit voor uw kind. 
Als het advies van de eindtoets een hoger VO advies aangeeft dan het oorspronkelijke schooladvies overwegen de leerkracht, de ib-er en de directeur nogmaals het advies. Soms kan er een hoger VO advies uit voortkomen. Als het advies van de eindtoets een lager niveau VO advies aangeeft, wordt het oorspronkelijke schooladvies niet aangepast.

In de link vindt u de presentatie over  de NIO die in november wordt afgenomen en de verschillende niveaus in het VO  (=presentatie van 2019) die er zijn. Adres film over het vernieuwde VMBO:  https://www.youtube.com/watch?v=55u64_Or4dw. Heeft u nog vragen dan kunt u een afspraak maken met de leerkracht van groep 8.

Groep 8

19-10 Brief versturen naar ouders
 12-11 Info NIO en VO soorten
Week 47 Afname NIO
Week 6  Vaststellen advies op school (Dir, IB, LK)
Week 7 Adviesgesprekken groep 8
Tot eind maart Ouders geven door op welke VO-school lln is ingeschreven
Vóór 01-04 Dossier overdragen naar VO via OSO
week 16  Afname IEP

 
Groep 7

19-10 Brief versturen naar ouders
 12-11 Info-avondNIO en VO soorten op Regenboog, Tholen, 19.30 uur
Week 6  Vaststellen 1e voorlopig advies op school (Dir, IB, LK)
Week 7  Rapportgesprekken groep 7, incl. 1e voorlopig advies  
Week 25  Vaststellen 2e voorlopig advies op school (Dir, IB, LK)
Week 26  Rapportgesprekken groep 7, incl. 2e voorlopig advies  
Bekijk Virtual Tour!