Leerlingenraad


Leerlingenraad

Wij werken met een leerlingenraad, zodat leerlingen nog meer betrokken raken bij het onderwijs en de activiteiten op school en zij zich daardoor nog meer verantwoordelijk weten voor de gang van zaken.

Doel:
We willen
• kinderen serieus nemen en samen met hen bouwen aan een optimaal saamhorigheidsgevoel (burgerschapsvorming);
• kinderen bewustmaken van de organisatorische aspecten van het schoolleven;
• kinderen leren overleggen en vergaderen;
• kinderen leren hun mening te geven

Functie:
• denktank;
• adviesorgaan;
• hulpgroep bij activiteiten  Kinderen laten meedenken en meepraten over de gang van zaken in school;
• mee-organiseren van allerlei activiteiten binnen de school

Praktisch:
• Leerlingen uit de groepen 5 tot en met 8 hebben zitting in de raad, er is een groepsafvaardiging van de midden- en de bovenbouw
• Namens het team is de directeur afgevaardigd.
.
Bekijk Virtual Tour!