Medezeggenschapsraad

Medezeggenschapsraad

Onze school heeft ook een medezeggenschapsraad:

Wat doet een medezeggenschapsraad (MR.)?
De leden denken mee met het bestuur, ze bewaken mede de kwaliteit van het onderwijs en zijn mede verantwoordelijk voor het welzijn van de kinderen en het team.

Bij ons op school worden de MR-leden op de hoogte gehouden van allerhande zaken door notulen of verslagen. U kunt hierbij denken aan besluitenlijsten van het bestuur, notulen van managementoverleg, of intern begeleiders overleg. Wij vinden het belangrijk dat er een open informatievoorziening naar alle kanten is. De mr-leden kunnen ook zelf alle onderwerpen aangaande de school op de agenda zetten. De MR vergadert ongeveer vier keer per schooljaar.
Een ouderlid en een personeelslid zijn afgevaardigd naar de GMR. Hier worden zaken besproken die voor alle vier de scholen van VPCO Tholen besproken worden.

Wie zitten er in de medezeggenschapsraad?

Er zitten twee personeelsleden en twee ouders in de MR. Zij vertegenwoordigen hun achterban:

Adrianne Neele (personeelslid en voorzitter, tevens afgevaardige naar de GMR)

Annemieke van Veen (personeelslid)

Gert-Jan de Jager (ouderlid)

Miranda Wisse (ouderlid en tevens afgevaardigde naar de GMR)
Bekijk Virtual Tour!