Middenbouw

September 2023

En weer staan we aan het begin van een nieuw schooljaar!

Ook dit jaar starten we in de middenbouw met een groep van 11 kinderen. Juf Helma en juf Marian zijn ook dit jaar weer de leerkrachten van deze groep 3-4-5. Samen met juf Hiddeke, onze onderwijsassistent, dragen wij zorg voor de klas.

In groep 5 zitten: Hugo, Vanessa, Nienke en Vivién In groep 4 zitten: Marco, Morris en Marit en in groep 3 zitten: Norah, Naomi, Brent en Marinde

Dit schooljaar volgen de juffen een cursus over effectief taalonderwijs. Belangrijk, want taal gebruiken, dat doen we de hele dag. En het neemt dan ook een belangrijke plaats in binnen ons lesprogramma.

Bij het rekenen maken we in groep 3 (en ook nog wel in groep 4) gebruik van spelend leren activiteiten. We rekenen dus niet alleen in ons werkboek, maar ook met materialen. Daarnaast maken we gebruik van de spellen van Met sprongen Vooruit. Een kist met mooie rekenspellen voor alle kinderen op elk niveau. We zijn van plan om ook eens per maand een klas-doorbroken circuit uit te zetten met de bovenbouw, zodat iedereen een spel kan spelen op een eigen niveau. Of dat oudere kinderen het kunnen uitleggen en begeleiden bij de jongere kinderen.

En natuurlijk gaan we ook dit jaar weer aan de slag met hele mooie 4 keer wijzer thema’s (WO onderwijs)We starten deze maand met het thema ‘bos’

September 2022

Wij zijn dit schooljaar gestart met 11 kinderen in de middenbouw groep.

Op maandag en dinsdag is juf Helma in de groep. Op woensdag, donderdag en vrijdag is juf Marian in de groep.

In onze klas wordt hard gewerkt en fijn met elkaar gespeeld. Elke dinsdag is er een Kwinkles. Tijdens deze lessen leren en oefenen we hoe we op school met elkaar omgaan. Hoe maak je vrienden, hoe vraag je of je mee mag spelen, hoe help je iemand die het lastig heeft, wat is plagen en wat is pesten zijn enkele voorbeelden van waar de les over kan gaan. In de eerste weken werken we ook met ‘Goed van Start’. We doen veel groepsvormende spellen om elkaar goed te leren kennen en vertrouwen. Er is elke dag aandacht voor de groepsregels: hoe werken en spelen we fijn met elkaar? De kinderen hebben zelf regels en afspraken met elkaar bedacht. Ook bespreken we dan welk gedrag er bij die afspraken hoort. Wat is de consequentie als het even mis gaat en natuulijk een beloning als het goed gaat. Kijkt u maar eens in onze klas dan kunt u zien hoe dit werkt!

In de morgen staan de vakken rekenen, lezen, taal en spelling op het programma. We werken in de middag thematisch met de methode vier keer wijzer. Het eerste thema waar we over gaan werken is ‘Op reis’. Er horen werkkaarten bij ieder thema. Je mag als kind zelf een kaart kiezen die jou aanspreekt. Dat kan o.a. een muziek-kaart zijn, een samen-kaart, een natuur-kaart of een ik-kaart, een reken-kaart, een taal-kaart en een kaart waarin een knutselopdracht zit verwerkt.

Bekijk Virtual Tour!