Missie, Visie en Ambitie

Missie, Visie en Ambitie

Onze Visie
Wij werken vanuit onze protestants-christelijke identiteit en de daaruit voortkomende waarden in samenspraak met de ouders aan optimale kansen voor alle kinderen. Wij vinden dat elk kind als Gods schepsel tot zijn recht mag en kan komen in respectvolle relatie tot de ander en tot de wereld, die Gods schepping is.

Onze Missie
Wij willen als school kinderen onderwijzen en begeleiden in hun cognitieve, sociaal-emotionele, motorische en creatieve ontwikkeling. Deze vier gebieden moeten in balans zijn, zodat kinderen zich bewust zijn van en vertrouwen hebben in hun eigen mogelijkheden.
Wij willen een school zijn waar kinderen elke dag een moment van vieren ervaren in hun ontwikkeling en zo hun toekomst met vertrouwen tegemoet zien, omdat ze weten dat ze op eigen wijze een positieve bijdrage kunnen leveren aan het welzijn van zichzelf en anderen in de maatschappij.
Wij vinden dat leerkrachten, ouders en kinderen samen verantwoordelijk zijn voor het leren en de persoonlijke ontwikkeling van ieder.

CBS Het Kompas
• Geloof, Hoop en Liefde
• Hart en ziel
• Aandacht voor jezelf
• Aandacht voor de ander
• Meervoudige Intelligentie
• Projectmatig onderwijs
• Kindgericht onderwijs
• Bijzondere zorg in de groepen
• Moderne leermethoden
• Betrokken ouders

CBS Het Kompas: "Waar ieder kind gekend wordt!"
Bekijk Virtual Tour!