Ouderraad


Ouderraad

Wij hebben bij ons op school oudercontactpersonen, die helpen bij het organiseren van buitenschoolse activiteiten. U kunt denken aan Sinterklaas, meester- en juffendag, Koningsspelen enz.

De oudercontactpersonen zijn:
Franca de Waard
Pamela van den Burg
Jessica Verwijs

Naast bovenstaande ouders zijn er nog velen waar wij incidenteel beroep op kunnen doen. Denk aan rij-ouders naar allerlei excursies bv. naar het bos, schoolreisje, cultuuractiviteiten enz.

Zonder hulp van ouders zouden wij geen extra activiteiten meer kunnen organiseren.