Overblijven

Overblijven

Er is bij ons op school gelegenheid tot overblijven. Het overblijven wordt georganiseerd door de leerkrachten en overblijfouders. De kinderen eten eerst bij hun eigen juf in de klas en spelen daarna onder toezicht van een overblijfouder en de onderwijsassistente buiten. Ieder, die gebruik maakt van de overblijfregeling ontvangt een overblijfreglement met daarin de afspraken en regels die gelden voor het overblijven. Wilt u onverwachts uw kind laten overblijven, dan verzoeken we u dit liefst een dag van te voren en anders uiterlijk ’s ochtends tussen 08.15 u. en 08.30 u. aan te geven. We weten dan hoe groot de groep zal zijn, zodat er voor voldoende begeleiding gezorgd kan worden.

U kunt gebruik maken van de 20-strippenkaart à € 20-, het overblijven kost dan € 1,- per keer. Alle kinderen van het gezin kunnen gebruik maken van één strippenkaart. Is de strippenkaart (bijna) vol, dan krijgt u een kopie en een briefje mee naar huis. Het geld wordt aan de overblijfkracht betaald. Van een deel van het geld wordt de overblijfkracht betaald, gaat er een deel naar het overblijfpotje om spelmateriaal te kopen en gaat er een deel naar school. Er kan worden overgebleven op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag.
Op onze school kost het overblijven los per keer € 1,50 per kind.
Bekijk Virtual Tour!