Team

Wij werken met een fijn team op CBS Het Kompas. Ieder zet zich in voor het welbevinden van ieder binnen onze school. Elk teamlid draagt bij aan een optimale ontwikkeling van het kostbaarste wat er is: de kinderen!

Team 2020-2021
Groep 1-2: Juf Janneke
Groep 3-4-5: Juf Helma en juf Marian
Groep 6-7-8: Juf Annemieke en juf Janneke
Intern begeleider (IB-er) en ICT: juf Adrianne
Onderwijsassistent: Meester Martin
School schoonmaakster: Mevr. Heidi
Directeur: juf Cokky