VPCO Tholen e.o.


VPCO Tholen e.o

Onze school vormt samen met drie andere scholen de vereniging voor protestants-christelijk onderwijs te Tholen en omstreken, kortom: VPCO Tholen e.o.

De andere drie scholen zijn:

SmdB ‘De Ark’ in Oud-Vossemeer

CBS ‘Het Kompas’ in Anna Jacobapolder

Jenaplanschool met de Bijbel in Poortvliet

Kernwaarden voor de vereniging worden zichtbaar in:

respect
veiligheid
zorg
collegialiteit
professionaliteit
openheid
eerlijkheid

website: www.vpcotholen.nl
Bekijk Virtual Tour!